Wciąż jesteśmy nieprzygotowani na pandemię

Opublikowany został raport dotyczący reakcji władz New Jersey na wybuch pandemii Covid-19. Zamówił go sam gubernator Phil Murphy, zlecając to niezależnym podmiotom - firmie prawniczej Montgomery McCracken Walkere & Rhoads LLP oraz firmie konsultingowej Boston Consulting Group. Celem było wskazanie słabych punktów w działaniu administracji stanowej i przedstawienie rekomendacji do lepszego przygotowania się na przyszłość. Dochodzenie, które kosztowało stan 9 mln dolarów, prowadził były zastępca prokuratora generalnego New Jersey Paul Zoubek.

Przygotowany raport mówi właściwie to samo, co wszyscy już wiedzieli: ani stan New Jersey, ani władze federalne USA nie były przygotowane na taką epidemię. Brakowało odpowiedniej infrastruktury, a nawet podstawowych środków medycznych.

"Ani stanowy, ani federalny rząd nie mieli jasnego, gotowego do implementacji planu, aby zareagować i zarządzać tak ograniczonymi środkami w niepewnych i gwałtownie zmieniających się okolicznościach" - napisano w raporcie. "Wspólnie zawiedliśmy jako naród i jako stan, aby być odpowiednio przygotowanym" - napisał Paul Zoubek.

Co ciekawe, stanowy departament zdrowia przygotował opis ewentualnego wybuchu pandemii już w 2015 roku, a więc pięć lat przed pandemią Covid-19. Plan nie zyskał jednak szczególnego zainteresowania władz. Z wywiadów przeprowadzonych w ramach raportu okazło się, że w chwili wybuchu pandemii niewiele osób w stanowych władzach w ogóle wiedziało o takiej pracy wykonanej przez departament zdrowia.

Zalecenia, jak przeciwdziałać rozwojowi epidemii, były gotowe od dawna.


Tymczasem w raporcie zauważono, że dokumenty "były ekstremalnie dokładne w przewidzeniu, co się potem stało w czasie pandemii Covid-19". Mimo to, zdaniem autorów raportu, stan New Jersey w dalszym ciągu nie jest przygotowany na kolejną epidemię.

W raporcie znalazły się jednak także pozytywne oceny. Takimi opisano wprowadzenie wymogu noszenia maseczek, zachowywania odległości, obowiązkowej kwarantanny, a w pierwszym okresie zamykania miejsc publicznych, jak np. restauracji. Pozytywnie oceniono też kampanię przekonywania mieszkańców New Jersey do przyjmowania szczepionek.

Raport zauważa, że dzięki temu, w czasie fali odmian Delta i Omicron, New Jersey stało się jednym ze stanów o najniższej liczbie śmiertelnych przypadków. W czasie całej pandemii Covid-19, w New Jersey stwierdzono 3 miliony zachorowań i 33 tysiące zgonów wywołanych przez działanie wirusa.

W raporcie zarekomendowano władzom New Jersey szereg działań. Uaktualnione powinny zostać plany na wypadek sytuacji wyjątkowej. Należy przeprowadzić tzw. stress testy tych planów oraz prowadzić szkolenia i praktyczne ćwiczenia. Plany powinny przy tym objąć większy zakres sytuacji wyjątkowych, nie tylko przypadku epidemii.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!