Kto jest dumny z Ameryki?

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Gallupa pokazuje, że poziom patriotyzmu w amerykańskim społeczeństwie jest obecnie najniższy w historii. A wśród najmłodszej jego części jest wręcz katastrofalnie niski.

Według Gallupa, tylko 67% dorosłych ankietowanych wyraża obecnie dumę z faktu bycia Amerykaniem. Porównano to z okresem sprzed zaledwie 10 lat, kiedy odsetek "dumnych" Amerykanów wynosił aż 85%.

W ciągu dekady amerykańska duma odnotowała więc znaczący, bo wynoszący prawie 20 punktów procentowych spadek.

Poziom dumy ma ścisły związek z wiekiem uczestników sondażu. w grupie wiekowej powyżej 55 lat, aż 50% wyraziło w sondażu wielką dumę z faktu bycia Amerykaninem. Mniejszy odsetek wyraził z tego powodu dumę wśród ankietowanych w przedziale wiekowym 35-54 lata. A zaledwie 18% ankietowanych w wieku 18-34 lata było dumnych z bycia obywatelem USA.

Zauważono też, że duma ze Stanów Zjednoczonych była aż dwukrotnie większa wśród zwolenników republikanów w porównaniu z demokratami. 60% sympatyków Partii Republikańskiej i tylko 29% sympatyków Partii Demokratycznej stwierdziło w sondażu, że odczuwa dumę z bycia Amerykaninem.

Ciekawą obserwacją poczynioną przez socjologów jest to, że najmłodsze pokolenie Amerykanów jest najbardziej liberalne w swoich poglądach politycznych na tle osób z innych badanych grup wiekowych.

Liberalizm młodych Amerykanów widoczny jest w ich rosnącej krytyce wobec kapitalizmu. W innym sondażu przeprowadzonym w 2021 roku pokazał, że w grupie wiekowej 18-34 lata pozytywnie o kapitalizmie wypowiadało się 49% osób, a negatywnie 46% z nich.

Natomiast w analogicznym badaniu przeprowadzonym dwa lata wcześniej, wyraźnie większy, bo 58-procentowy odsetek młodych Amerykanów oceniał pozytywnie kapitalizm, a tylko 38-procentowy odsetek miał negatywne o tym systemie zdanie.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!