Polska gazeta

w każdy piątek w New Jersey i w Nowym Jorku

Redakcja i reklamy

NJ: 973-777-4448

NY: 347-568-4444

Ogłoszenia prywatne

NJ: 973-777-4444

NY: 347-568-4444

e-mail: abecadlo@cs.com

fax: 973-777-4405

345 Main Avenue, Wallington, NJ

Strona w przygotowaniu