Wiktor Moszczyński - Polak Londyńczyk

Wydawca książki Mirosław Jacek Kucharski tak przedstawia tę pozycję:
"Polak Londyńczyk" to książka zawierająca artykuły publicystyczne, eseje i wystąpienia Wiktora Moszczyńskiego z lat 1966-2008. Teksty te stanowią komentarz Autora do zmian politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Europie na przestrzeni ostatnich czterech dekad.

Jest sprawą oczywistą, że wspólnie z Autorem musieliśmy dokonać wyboru tekstów. Książka ta zatem stanowi jedynie fragment bogatej działalności publicystycznej, w której Autor komentował sytuację polityczną, wydarzenia społeczne, problemy związane z emigracją i wielokulturowością. Z pewnością wielu czytelników zna Wiktora Moszczyńskiego i jego działalność publicystyczną na rzecz kreowania dobrego wizerunku Polski i Polaków mieszkających w Londynie, a stanowiących mniejszość narodową w Wielkiej Brytanii. Autor jest wieloletnim działaczem społecznym i nieugiętym lobbystą polskich spraw na Wyspach Brytyjskich. Tym, którzy jeszcze nie znają Wiktora Moszczyńskiego, polecam wywiad z Autorem przeprowadzony przez Pawła Smoleńskiego w 1994 roku dla "Gazety Wyborczej", a który zamieściliśmy na stronie 7.

Tytuł książki "Polak Londyńczyk", jest nieco przewrotny, może nawet zaskakiwać, brzmi jak Polak-Anglik, czy "polski Anglik", ale ma to swoje uzasadnienie. Autor jest Polakiem. Urodził się w Londynie. Uczęszczał do polskiej sobotniej szkoły na Ealingu. Zdał polską i angielską maturę, studiował na Uniwersytecie w Brighton. Wychowywany w polskiej tradycji kulturowej równolegle poznawał kulturę angielską. Oboje rodzice Autora byli działaczami społecznymi i zajmowali się dziennikarstwem i publicystyką.

Taka sytuacja spowodowała to, co nasza wybitna, niedawno zamarła w Stanach Zjednoczonych polska pisarka i socjolog Danuta Mostwin, nazwałaby "trzecią wartością", wartością intelektualną, duchową, wynikającą z połączenia dwóch, choć europejskich, ale różnych kultur, dając w rezultacie nową wrażliwość i percepcję postrzegania świata. To właśnie ten fenomen w publicystyce Wiktora Moszczyńskiego przykuł moją szczególną uwagę. Absolutnie inny punkt widzenia, który nie jest ani polski, ani angielski. Pozbawiony stereotypów i uprzedzeń, dzięki czemu nacechowany ogromną dozą obiektywizmu.

Właśnie dlatego zamieszczone w książce artykuły stanowią dużą wartość merytoryczną i historyczną. Mogą stanowić cenne źródło wiedzy dla historyków, politologów, socjologów i antropologów kulturowych. Autor nie tylko swoim piórem publicysty, ale również swoją postawą działacza walczy o prawo człowieka do zachowania własnej tożsamości i odrębności kulturowej, prawo do miejsca w nowej przestrzeni społecznej i politycznej.

s. 519, $25,-. Do nabycia w EK Polish Bookstore.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!