Płać solidnie czynsz, dostaniesz kredyt na dom

Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy, że pożyczkę na zakup domu będzie nieco łatwiej otrzymać. I właśnie od minionego tygodnia działa nowy mechanizm, który ma pomóc osobom mającym problemy z uznaniem ich przez bank za wiarygodne. Będzie uruchamiany tylko w przypadku wstępnej odmowy banku udzielenia kredytu i za zgodą osoby występującej o kredyt.

Mechanizm ten wprowadził bank Fannie Mae, który jest jedną z dwóch instytucji finansowych zarządzanych częściowo przez państwo, choć formalnie prywatnych. Drugą taką instytucją jest bank Freddie Mac.

Obydwa banki same nie udzielają kredytów dla pojedynczych klientów, ale skupują aż 60% udzielanych w USA kredytów na zakup domu. W ten sposób państwo wspomaga rynek nieruchomości i ułatwia bankom komercyjnym udzielanie pożyczek.

Fannie Mae i Freddie Mac mają jednak swoje wymagania. Określają warunki, jakie kredytobiorca musi spełniać i tylko wtedy są gotowe pożyczkę odkupić. Dlatego banki komercyjne stawiają takie same wymagania swoim klientom, jeżeli planują pożyczkę odsprzedać. Nawet jeżeli sprzedają je instytucjom komercyjnym, wymogi Fannie Mae i Freddie Mac są swego rodzaju standardem.

Nowy mechanizm wprowadzony przez Fannie Mae jest więc istotny i będzie miał duży wpływ na rynek pożyczek. Bank ten zdecydował, że w przy ocenie wiarygodności pożyczkobiorcy będzie uwzględniał jego solidność przy płaceniu czynszu za wynajmowane mieszkanie. Wydaje się być rzeczą oczywistą, że jeżeli ktoś nie spóźniał się z płaceniem za mieszkanie, to powinien być także solidny przy spłacaniu pożyczki na dom.

Jednak informacje o systematyczności w płaceniu czynszu bardzo rzadko znajdują się w historii kredytowej wynajmującego. Zgłasza je zaledwie 5% właścicieli mieszkań. Co więcej, firmy badające historię kredytową są technicznie nieprzygotowane na przyjmowanie takiej informacji. Chociaż wielu ekspertów podkreśla, że ta pojedyncza informacja jest przy udzielaniu kredytu na zakup domu bardziej wartościowa niż cały tzw. wynik kredytowy (credit score).

Fannie Mae będzie samodzielnie sprawdzał solidność płacenia czynszu, ale tylko w przypadku, gdy osoba starająca się o kredyt na kupno domu zostanie odrzucona po zbadaniu jej wiarygodności w tradycyjny sposób. System banku Fannie Mae sprawdzi wówczas, czy informacja o systematycznym płaceniu czynszu przez ostatni rok zmieniłaby tę decyzję. Jeżeli jest na to szansa, Fannie Mae poinformuje o tym bank komercyjny, który zwróci się z kolei do swojego klienta.

Jeżeli klient wyrazi zgodę, system sprawdzi aktywność jego konta bankowego, pod kątem systematyczności opłat za czynsz. Jeżeli solidność klienta zostanie potwierdzona, otrzyma on kredyt na zakup domu.

Bank Fannie Mae podkreśla, że niesystematyczne płacenie czynszu nie przekreśla szansy na kredyt. Jeżeli inne warunki są spełnione, to bank nawet nie będzie próbował sprawdzać historii płacenia czynszu. Historia ta może jedynie pomóc osobie starającej się o pożyczkę, a jej sprawdzanie może się odbyć tylko za zgodą tej osoby.

Fannie Mae ocenia, że w grupie, która nie może otrzymać pożyczki na podstawie sprawdzenia tradycyjnych warunków, po sprawdzeniu sposobu płacenia czynszu zmianę decyzji może otrzymać 17% osób. Warto więc płacić czynsz solidnie i spróbować złożyć podanie o pożyczkę ponownie, jeżeli wcześniej jej nie otrzymaliśmy.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!