Nie wyrzucą z pracy za marihuanę?

Zalegalizowanie w New Jersey sprzedawania i używania marihuany do celów rekreacyjnych, co dozwolone jest od kwietnia br., spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem tych, którzy nie stronią od takich używek. Jednak wielu pracodawców, a także współpracowników osób korzystających z możliwości legalnego używania narkotyku, ma duże wątpliwości czy zliberalizowane prawo nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo w pracy.

Od kwietnia br. szefowie firm i kierownicy w New Jersey zastanawiali się, jak postępować z pracownikami, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na obecność marihuany, którą zażyli legalnie poprzedniego dnia albo wcześniej.

Rozstrzygnięcie tego dylematu zapadło pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy stanowa komisja d/s marihuany (Cannabis Regulatory Commission) podjęła w końcu decyzję. Ustalono, że pracownik z pozytywnym wynikiem badania na obecność marihuany nie może tylko z tego powodu zostać wyrzucony z pracy.

Chodzi o dość powszechny w wielu branżach (m.in. w transportowej i budowlanej) test na obecność substancji psychoaktywnej THC, zawartej w konopi indyjskiej. Jeszcze do niedawna pozytywny wynik tego testu był wystarczający, aby odesłać pracownika do domu, bo palenie rekreacyjne marihuany było nieleglane.

Ponadto z ekspertyz lekarzy wynika, że obecność THC w organizmie upośledza percepcję człowieka. W przypadku takich zawodów, jak kierowca czy operator maszyn budowlanych, obecność nawet śladowych ilości substancji psychoaktywnych może doprowadzić do tragicznego wypadku.

Jednak substancja THC jest możliwa do wykrycia w organizmie człowieka wiele dni, a nawet tygodni po zażyciu marihuany. Z tego powodu pojawił się dylemat, jak postępować z pracownikiem, który w wolny od pracy weekend zażył legalnie kupiony narkotyk, a w pierwszy dzień pracy wykryto u niego THC. Obecność śladowych ilości tej substancji nie jest równoznaczna z odurzeniem narkotykowym. Jednak wielu pracodawców w New Jersey nie wiedziało, jak postąpić z pracownikiem, który znalazł się w takiej sytuacji.

Przedstawiciele Cannabis Regulatory Commission dali pracodawcom w New Jersey nowe uprawnienia i możliwości, aby mogli zadbać o bezpieczeństwo w pracy. Pozytywny wynik badania na obecność THC nie może być podstawą do zwolenienia lub ukarania dyscyplinarnego podwładnego, ale pracodawca ma prawo do obserwowania i nadzorowania takiego pracownika. Pracodawca może wyrywkowo poddawać zatrudnionych badaniu narkotykowemu, nawet na podstawie własnego podejrzenia, że pracownik może być pod wpływem działania narkotyków.

Pracodawca może też złożyć skargę na takiego pracownika do Cannabis Regulatory Commission, która udostępniła w tym celu specjalne formularze do pobrania ze swojej strony internetowej.

Ponadto pracodawca może dokumentować poczynione obserwacje wobec podwładnego, którego podejrzewa, że przychodzi do pracy odurzony, a także wyznaczyć inną osobę do monitorowania jego zachowania oraz wyników w pracy.

Zgoda na kontrolowanie przez przełożonego pracownika podejrzanego o odurzenie narkotykiem ma służyć bezpieczeństwu pracy. Przepisy nie zezwalają na wykonywanie jej będąc pod wpływem narkotyku, nawet legalnej marihuany. Dzięki zmianom prawnym, pracodawcy w New Jersey będą mogli zadbać o to, aby legalizacja marihuany nie była furtką prawną dla tych, którzy podchodzą do nowej możliwości w sposób nieodpowiedzialny i pracują w stanie odurzenia.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!