Gdzie strzelają w New Jersey

Problem przestępczości z wykorzystaniem broni palnej nie omija stanu New Jersey. Zauważono jednak, że występowanie strzelanin w naszym stanie koncentruje się w zaledwie kilku miastach, reprezentujących stosunkowo niewielki odsetek mieszkańców. Ciekawą analizę przestępczości z wykorzystaniem broni palnej w New Jersey w minionych latach przeprowadzono na podstawie najnowszych danych policyjnych.

Okazało się, że w pięciu miastach w New Jersey - Camden, Jersey City, Newark, Paterson i Trenton - w 2021 roku dokonano 1412 postrzałów osób (w tym ze skutkiem śmiertelnym), co stanowiło aż 62% wszystkich postrzałów, do jakich doszło w całym stanie.

Należy dodać, że w tych pięciu wymienionych miastach mieszka jedynie 10% populacji całego stanu.

Obliczono, że odsetek ofiar strzelanin w Camden, Jersey City, Newark, Paterson i Trenton był w 2021 roku prawie 10-krotnie większy niż w innych częściach New Jersey. W tych pięciu miastach, na 100 tysięcy mieszkańców przypadało statystycznie 58 ofiar strzelanin w ubiegłym roku. Tymczasem ubiegłoroczna statystyka dla reszty New Jersey mówi o zaledwie 6,35 ofiarach strzelanin na 100 tysięcy mieszkańców.

Policja w Paterson ma ręce pełne roboty.


Złą sławą owiany jest szczególnie Paterson. Do przytłaczającej większości strzelanin dochodzi tam w jednej dzielnicy - 4th Ward. W latach 2016-2021 doszło w niej do 231 postrzeleń osób z różnym skutkiem. W innych dzielnicach Paterson, takich jak: 2nd Ward, 3rd Ward i 6th Ward, postrzeleń było w analogicznym okresie odpowiednio 30, 33 i 18.

Ta niepokojąca koncentracja strzelanin w zaledwie kilku miastach niepokoi Matthew J. Platkina, pełniącego obowiązki prokuratora generalnego New Jersey. Zapowiada on wzmożenie działań, aby wyeliminować negatywne zjawiska, sprzyjające pogłębianiu się problemu przestępczości w miastach.

Oprócz stanowych i lokalnych programów prewencyjnych przewiduje się wykorzystanie nowoczesnej technologii - w tym systemów rejestrujących wystrzał z broni palnej oddany z dużej odległości.

Część ekspertów od kryminalistyki zwraca uwagę, że problem strzelanin w pięciu uznawanych za najgorsze pod tym względem miastach w New Jersey nie jest nowy i trwa od dekad.

Ciekawym spostrzeżeniem statystyków jest fakt, że o ile pandemia stworzyła dodatkowe warunki do pogłębienia się przestępczości w naszym stanie, to w wymienionych pięciu miastach odsetek postrzelonych osób zmniejszył się w czasie pandemii. W 2019 roku w pięciu wymienionych miastach dokonano 70% wszystkich postrzeleń w New Jersey (w tym ze skutkiem śmiertelnym). W 2020 roku odsetek postrzelonych zmniejszył się tam do 66%, a w roku następnym do 62%.

Koncentracja strzelanin zaczyna się więc zmniejszać. Jak pokazują statystyki policyjne, przenosi się do mniejszych miast, w tym również tych zamieszkałych licznie przez Polonię. W 2021 roku ilość ofiar strzelanin wzrosła przykładowo w Elizabeth o 50%, w Irvintgon o 16%, a w Passaic aż o 150%.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!