Potrzebna pomoc dla lokatorów i posiadaczy domu. Część 3/3 - Pożyczkodawcy

Problemy mogą mieć nie tylko obywatele, ale także instytucje finansowe, które udzielają kredytów. I nie ma znaczenia, że sytuacja tuż przed pojawieniem się koronawirusa była doskonała.

W lutym w całych Stanach Zjednoczonych trwały tylko 48.004 procedury przejmowania domów. Firma Attom Data Solutions, która podała tę liczbę twierdzi, że była ona najniższa od 2005 roku, od kiedy dane zaczęła zbierać.

Liczba ta zapewne zmniejszy się jeszcze bardziej, ze względu na kryzysowe zarządzenia o wstrzymaniu odbierania domów. Ale potem gwałtowne pogorszenie przewiduje Mark Calabria, dyrektor rządowej instytucji wspierającej kredytowanie zakupu domów, Federal Housing Finance Agency.

Stwierdził on, że instytucje te wytrzymają kryzys, jeżeli będzie on trwał tylko 2-3 miesiące. Zauważył też, że wnioski o procedurę forbearance składają obecnie głównie osoby z wysokiem wynikiem kredytowym, które nigdy nie miały problemów ze spłacaniem pożyczki. To daje nadzieję, że po szybkim zakończeniu kryzysu, będą one w stanie nadrobić zaległości.

Jeżeli jednak kryzys będzie trwał dłużej, forbearance dotyczyć będzie dużej grupy ludzi, a instytucje finansowe nie będą w stanie tego wytrzymać bez wsparcia rządu.

Paradoksalnie, liczba przejmowanych przez banki domów zapewne zmniejszy się jeszcze bardziej.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!