Nie namawiaj do nielegalnej imigracji

Sąd Najwyższy USA nakazał sądowi niższej instancji ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczącej namawiania do nielegalnej imigracji. Zachęcanie do łamania prawa imigracyjnego jest od wielu dekad przestępstwem. Na jego podstawie skazywanych jest wiele osób, które pomagają w różny sposób imigrantom przyjeżdżającym do USA i pozostającym tu nielegalnie.

Czytaj także: Wstrzymanie wydawania zielonych kart

Jedną z takich spraw było skazanie w 2013 roku, na 18 miesięcy więzienia, obywatelki USA Evelyn Sineneng-Smith. Prowadziła ona w San Jose, w Kalifornii, biuro konsultacji imigracyjnych. Pomagała głównie imigrantom z Filipin, którzy pracowali jako domowi opiekunowie osób starszych i chorych.

W 2018 roku, sąd apelacyjny w San Francisco uznał jednak wyrok za niesłuszny. Stwierdził, że prawo zabraniające namawiania do nielegalnej imigracji jest zbyt szerokie. W rezultacie narusza ono Pierwszą Poprawkę Konstytucji USA, która gwarantuje wolność wypowiedzi. Sąd apelacyjny zauważył, że w świetle tego prawa, za przestępstwo można uznać nawet zwykłą konwersację, gdy ktoś sugeruje innemu członkowi rodziny, aby został w USA, choć nie ma wizy imigracyjnej.

Sąd Najwyższy USA anulował wyrok sądu apelacyjnego, chociaż nie zajął się samą sprawą skazanej Evelyn Sineneng-Smith. Dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego jednogłośnie orzekło, że sąd apelacyjny nie miał podstaw do oceny, że prawo jest zbyt szerokie. Żadna ze stron procesu w ogóle nie podjęła bowiem tego wątku. Sąd apelacyjny samodzielnie wniósł ten element do sprawy i użył go w wyroku. Nie wolno mu było tego robić, dlatego Sąd Najwyższy nakazał przeprowadzenie procesu jeszcze raz.

Prawo zabraniające namawiania do nielegalnej imigracji wciąż więc obowiązuje. Administracja federalna tłumaczy, że prawo to nie ma na celu ograniczania wypowiedzi. Uderza natomiast w osoby, które na nielegalnej imigracji chcą się wzbogacić.

Czytaj także: Czy 1200 dolarów otrzymają nielegalni imigranci? Emeryci mieszkający w Polsce?

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!