Sprawdź, kiedy zaleje twój dom

Mieszkańcy New Jersey mieli niedawno okazję przekonać się na własne oczy, że zagrożenie żywiołem wyraźnie rośnie. Huragan "Ida" spowodował tak gwałtowne opady deszczu, że woda pojawiła się w wielu miejscach, w których wcześniej nigdy się nie pojawiała, pomimo występującej w okolicy powodzi. Nawet jeżeli szybko spłynęła do niżej położonych miejsc, wywołała zniszczenia w wielu domach.

W krytycznych momentach pomagały różne służby, choć nie zawsze pomoc mogła być skuteczna, o czym świadczy 30 ofiar śmiertelnych w samym New Jersey i 18 w Nowym Jorku. Trzeba jednak pamiętać, że coraz większe zagrożenie powodzią dotyczy nie tylko prywatnych domów, ale także infrastruktury publicznej. Zagrożone są też same służby, które mają nieść pomoc innym.

Organizacja First Street Foundation przeprowadziła ogólnokrajowe badanie, oceniające zagrożenie powodziowe wszystkich domów i budynków w USA. Określone zostało jednak nie tylko obecne zagrożenie zalaniem, które oszacowane jest już także w innych badaniach. Tym razem uwzględniono, że zagrożenie rośnie.

Dlatego podane jest prawdopodobieństwo zalania danej nieruchomości nie tylko dzisiaj, ale także za 5 lat, 10 lat i dalej w odstępach co 5 aż do 30 lat. Jest to pierwsze tego typu badanie w USA.

Skrzyżowanie Main Ave. i Locust Ave. w Wallington, NJ jest zalewane w czasie każdej powodzi. Takich miejsc będzie więcej.


Jego wyniki zostały udostępnione publicznie. Podajemy link do strony, na której można sprawdzić zagrożenie powodziowe dla dowolnego domu. Wystarczy na niej wpisać adres, a zobaczymy prawdopodobieństwo zalania nieruchomości dzisiaj oraz jak rośnie ono w latach następnych. Link znajduje się w oddzielnym tekście "Sprawdź, kiedy zaleje twój dom - podajemy link". Są tam też dodatkowe informacje o działaniu strony pod linkiem.

Raport przedstawiony przez organizację First Street Foundation zwraca uwagę, że również komercyjna infrastruktura USA nie jest przygotowana adekwatnie do zagrożenia istniejącego już dziś. Na przykład 2 miliony mil dróg może obecnie stać się nieprzejezdne w wyniku powodzi lub silnych opadów. Ponadto milion budynków komercyjnych jest narażonych na zalanie. W przypadku prywatnych domów, raport oblicza, że aż 12,4 milionów nieruchomości jest zagrożonych.

W ciągu następnych 30 lat - a więc w okresie trwania typowej spłaty kredytu na dom - sytuacja ma się radykalnie pogorszyć. Zagrożonych domów prywatnych ma przybyć 1,2 mln, a więc około 10%. Znacznie większa zmiana ma dotyczyć tzw. infrastruktury krytycznej. Należą do niej szpitale, lotniska, elektrownie, komendy policji, remizy strażackie itp. W 2050 roku aż jedna czwarta z tych miejsc może zostać unieruchomiona w wyniku zalania wodą.

Raport przygotowany przez First Street Foundation wskazuje na miejsce, gdzie nastąpi największy wzrost zagrożenia w najbliższym czasie. Jest to miasto Norfolk w stanie Virginia. To o tyle ważne, że zlokalizowana jest tam największa na świecie baza marynarki wojennej oraz inne instalacje wojskowe.

Trzeba jednak pamiętać, że powódź może się teraz pojawić praktycznie wszędzie, o czym przekonały się niedawno stany New Jersey i Nowy Jork.

Według danych rządowej agencji National Oceanic and Atmospheric Administration, obecny rok jest rekordowym pod względem liczby katastrof naturalnych w USA. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy doszło do 18 klęsk żywiołowych, które wywołały straty w wysokości co najmniej miliarda dolarów. A więc dochodziło do nich średnio co dwa tygodnie.

Możesz podzielić się tą treścią ze znajomymi!